MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAB 110
Robert Gogol

15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110
tel.: (+48) 85 732 20 17
e-mail: lab110@lab110.pl

NIP: 542 237 81 37
regon: 050681060

PUNKT POBORU:

15-399 Białystok, ul. Transportowa 2B lok 1
tel.: (+48) 85 679 51 24
e-mail: lab110@lab110.pl

15-845 Białystok, ul. Antoniukowska 56 lok 0.37
tel.: (+48) 85 688 32 84